Opiekun

Nieborak-Tomasz

prof. UAM dr. hab. Tomasz Nieborak 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UAM, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Do obszaru zainteresowań naukowych Pana Profesora należą: prawo finansowe, prawo bankowe, prawo rynku kapitałowego, prawo usług finansowych UE, finanse UE, nadzór i teoria regulacji rynków finansowych, pochodne instrumenty finansowe, a także ekonomiczna analiza prawa. Pan Profesor Tomasz Nieborak jest autorem licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianych finansów i prawa finansowego, spośród których można wyróżnić monografie: „Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe”, Difin, Warszawa 2004 oraz „Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej”, Difin, Warszawa 2008.


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera