O nas

Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia”

 

Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia” jest organizacją studencką działającą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zrzesza studentów pragnących rozwijać swoje pasje poprzez rozmaite formy aktywności naukowej. Wśród sporej liczby przedsięwzięć podejmowanych przez członków Koła na plan pierwszy wysuwa się uczestnictwo w realizacji wielu projektów objętych merytorycznym wsparciem pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji. Pośród nas są obecni także studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Silny rys naukowo-badawczy od samego początku przyświecał działalności Koła. Stąd też głównym celem naszej działalności jest tworzenie dogodnych form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej poszczególnych członków, podnoszeniu poziomu wiedzy teoretycznej z zakresu prawa finansowego, oraz zdobywaniu cennego doświadczenia praktycznego w zakresie finansów i prawa finansowego poprzez współpracę z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji finansowych.

Historia Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia” sięga 2005 roku, wówczas niewielka grupa entuzjastów prawa finansowego nawiązała współpracę w celu popularyzacji zagadnień dotyczących szeroko pojętych finansów publicznych i systemu podatkowego. Od tego czasu dostrzegalny jest prężny rozwój Koła, które za sprawą jego członków sięgnęło po najwyższe laury np. I miejsce w VIII edycji prestiżowego konkursu EYe on Tax, II miejsce w XVII edycja ogólnopolskiego konkursu „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”. Swoją pozycję „Pecunia” zawdzięcza nie tylko zaangażowaniu członków Koła, ale również wsparciu ze strony opiekuna prof. UAM dr hab. Tomasza Nieboraka – adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego oraz Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W celu realizacji zadań, jakie przed sobą postawiliśmy zostało podjęte przez nas wiele inicjatyw, z czego najważniejsze to:

 • organizacja konferencji naukowych, wykładów otwartych i warsztatów dla studentów,
 • udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • nawiązanie kontaktów z różnymi instytucjami m.in. z NBP,
 • uczestnictwo w konferencjach z zakresu finansów publicznych organizowanych przez koła naukowe działające na innych polskich uniwersytetach.

Ostatnie lata charakteryzują się wzmożoną pracą Koła, czego przejawem są liczne spotkania, prelekcje i warsztaty organizowane pod patronatem „Pecuni”, m.in.:

 • organizacja warsztatu wraz z Akademią Finansową pt. „Forex i giełda jako mój sposób na zarabianie i inwestowanie”,
 • współpraca z Sidonią Jędrzejewską Posłanką do Parlamentu Europejskiego przy org. konferencji pt. „Budżet UE 2014-2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne?”,
 • współorganizacja z Kołem Naukowym Prawa Medycznego „Lege Artis” interdyscyplinarnego spotkania pt. „Reklama produktu leczniczego a przyjmowanie korzyści przez lekarza w świetle prawa podatkowego, karnego i etyki zawodowej”,
 • wykład otwarty przeprowadzony 12 grudnia 2012 r. przez Pana Roberta Raszczyka
  z Domu Maklerskiego BZ WBK zatytułowany „Giełda nie gryzie”,
 • organizacja cyklu warsztatów podatkowych przy współpracy z Kancelarią Prawną Skoczyński Wachowiak Strykowski sp.k.,
 • spotkanie z P. Grażyna Wróblewską – Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Poznaniu.

Członkostwo w Kole to nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu prawa finansowego, ale także okazja do nawiązania ciekawych znajomości. W naszym Kole panuje przyjazna atmosfera, każdy ma możliwość poruszania interesujących go tematów. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do uczestnictwa w organizowanych przez nas spotkaniach, a przede wszystkim do wstąpienia w nasze szeregi. Potrafimy udowodnić, że członkostwo w Kole naukowym nie jest jedynie kolejną formą zajęć dydaktycznych, ale może być ciekawym sposobem spędzenia czasu. Zaś dla wielu z nas może okazać się początkiem drogi wiodącej do przyszłej kariery naukowej.


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera