Category Archives: Konferencje

  • 0

„Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków”

Category : Konferencje

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Bankowego UMK.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 9 – 10 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na konferencji poruszane będą tematy związane z problemem tzw. frankowiczów i ustawy frankowej, zjawisku compliance w prawie bankowym oraz wiele innych. Konferencja została objęta patronatem merytorycznym Sędziego Sądu Najwyższego, prof. UMK, dr hab. Mirosława Bączyka, kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego UMK, który również zaszczyci nas swoim wystąpieniem. Przedsięwzięcie organizowane jest przy współpracy Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego UMK.


  • 0
Konferencja SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych grafika

Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości.

Category : Konferencje

W imieniu SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych zapraszamy wszystkich interesujących się ubezpieczeniami na ogólnopolską konferencję studencką „Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości.

Głównym celem Konferencji jest przybliżenie studentom wiedzy o branży ubezpieczeniowej oraz zachęta do naukowej eksploracji tematyki ubezpieczeniowej.

Naszymi partnerami są: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Konferencja została ponadto objęta patronatem medialnym pism: „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Prawoasekuracyjne”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” oraz „Miesięcznik
Ubezpieczeniowy”. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Tomasz Szapiro.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Konferencji, konieczne jest zadeklarowanie przybycia najpóźniej 4 maja, ale oczywiście na zgłoszenia czekamy już teraz. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Szczególną propozycję kierujemy do studentów zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu w charakterze prelegenta. Zapraszamy do przygotowania 15-minutowego referatu dotyczącego tematyki ubezpieczeniowej i zaprezentowania go podczas Konferencji. Zgłoszenia referatów wraz z abstraktami można przesyłać do 30 marca. Zastrzegamy sobie możliwoś zaproszenia do przedstawienia referatu na Konferencji tylko wybranych osób, ze względu na ograniczenia czasowe – o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia zdecyduje opinia Rady Naukowej. Ponadto przewidujemy konkurs na najlepszy referat. Wybrane prace zostaną opublikowane w „Wiadomościach Ubezpieczeniowych”, wydawanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz w kwartalniku „Prawo asekuracyjne”

Szczegóły na stronie: ubezpieczenia.konferencjasgh.pl

Ramowy program: Konferencja SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych – koła naukowe


  • 0
konferencja-WO-KIDP-WPIA-UAM

III Konferencja Naukowo-Zawodowa „Optymalizacja podatkowa – za i przeciw”

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przyznał nam 10 miejsc na III Konferencję Naukowo-Zawodowa Optymalizacja podatkowa – za i przeciw.

Konferencja organizowana jest przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych , Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 r. w World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu (I piętro, sala 108, www.wtcpoznan.pl).

Chętnych proszę o zgłoszenia do 30.01.2016r. na adres daniel.d.pecunia@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera