Author Archives: admin

  • 0

Dzień Doradcy Podatkowego

Category : Wydarzenia , Zaproszenia

Szanowni Państwo, 
 
w imieniu Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP pragnę zaprosić Państwo na Dzień Doradcy Podatkowego, który odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 17:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52.
 
Z uwagi na ograniczoną ilość zaproszeń – obowiązują zapisy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 maja 2016 r. o godz. 17:00. Zgłoszenia proszę kierować na adres daniel.d.pecunia@gmail.com

  • 0
tort v konc

  • 0

„Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków”

Category : Konferencje

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Bankowego UMK.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 9 – 10 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na konferencji poruszane będą tematy związane z problemem tzw. frankowiczów i ustawy frankowej, zjawisku compliance w prawie bankowym oraz wiele innych. Konferencja została objęta patronatem merytorycznym Sędziego Sądu Najwyższego, prof. UMK, dr hab. Mirosława Bączyka, kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego UMK, który również zaszczyci nas swoim wystąpieniem. Przedsięwzięcie organizowane jest przy współpracy Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego UMK.


  • 0
Fałszerstwo pieniędzy

Fałszerstwo pieniędzy.

Category : Wydarzenia , Zaproszenia

Mamy zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dr Małgorzaty Hrehorowicz. Tematem wykładu będzie: Fałszerstwo pieniędzy. Wykład odbędzie się 17.03.2016 r. o godz. 18:00 w CIN w sali 4.7.

W ramach wykładu Pani Doktor zaprezentuje 3. zagadnienia:

1. statystyka przestępstwa fałszerstwa pieniędzy i skutki związane z tym przestępstwem,

2. zasady emisji i podstawowe rodzaje zabezpieczeń polskich banknotów,

3. fałszerstwo pieniędzy na przykładzie: „Matejko na miarę naszych czasów”, czyli jak fałsz pieniądza wygląda w praktyce.

dr Małgorzata Hrehorowicz jest absolwentką Stacjonarnego Studium Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2000-2005). W latach 2005-2010 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów doktoranckich przygotowała pod kierunkiem prof. dr. hab. Huberta Kołeckiego (Katedra Kryminalistyki) rozprawę doktorską nt. Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa. Rozprawa ta została obroniona w czerwcu 2011 r.

W kwietniu 2013 r. praca doktorska Małgorzaty Hrehorowicz została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie i uznana za „najlepszą pracę doktorską w dziedzinie funkcjonowania biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości”.

W listopadzie 2014 r. monografia dr Małgorzaty Hrehorowicz pt. Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w XV edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii prace monograficzne.

Zainteresowania naukowe Małgorzaty Hrehorowicz skupiają się wokół zagadnień kryminalistycznej problematyki przestępczości gospodarczej.


  • 0
Konferencja SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych grafika

Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości.

Category : Konferencje

W imieniu SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych zapraszamy wszystkich interesujących się ubezpieczeniami na ogólnopolską konferencję studencką „Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości.

Głównym celem Konferencji jest przybliżenie studentom wiedzy o branży ubezpieczeniowej oraz zachęta do naukowej eksploracji tematyki ubezpieczeniowej.

Naszymi partnerami są: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Konferencja została ponadto objęta patronatem medialnym pism: „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Prawoasekuracyjne”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” oraz „Miesięcznik
Ubezpieczeniowy”. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Tomasz Szapiro.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Konferencji, konieczne jest zadeklarowanie przybycia najpóźniej 4 maja, ale oczywiście na zgłoszenia czekamy już teraz. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Szczególną propozycję kierujemy do studentów zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu w charakterze prelegenta. Zapraszamy do przygotowania 15-minutowego referatu dotyczącego tematyki ubezpieczeniowej i zaprezentowania go podczas Konferencji. Zgłoszenia referatów wraz z abstraktami można przesyłać do 30 marca. Zastrzegamy sobie możliwoś zaproszenia do przedstawienia referatu na Konferencji tylko wybranych osób, ze względu na ograniczenia czasowe – o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia zdecyduje opinia Rady Naukowej. Ponadto przewidujemy konkurs na najlepszy referat. Wybrane prace zostaną opublikowane w „Wiadomościach Ubezpieczeniowych”, wydawanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz w kwartalniku „Prawo asekuracyjne”

Szczegóły na stronie: ubezpieczenia.konferencjasgh.pl

Ramowy program: Konferencja SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych – koła naukowe


  • 0
ey

Konkurs EY

Category : Zaproszenia

EY zaprasza. My zachęcamy do udziału.

Zapraszamy do udziału w pierwszym w Polsce audytowym konkursie dla studentów. W pakiecie podróż po świecie biznesu, dużo wiedzy z różnych branż, nagrody pieniężne, szkolenie ACCA i praktyki w EY. Wystarczy zainteresowanie finansami i rachunkowością, status studenta i 3- lub 4-osobowy zespół. Rejestrujcie zespoły na www.AudiOdyssEY.pl


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera