Fałszerstwo pieniędzy.

  • 0
Fałszerstwo pieniędzy

Fałszerstwo pieniędzy.

Category : Wydarzenia , Zaproszenia

Mamy zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dr Małgorzaty Hrehorowicz. Tematem wykładu będzie: Fałszerstwo pieniędzy. Wykład odbędzie się 17.03.2016 r. o godz. 18:00 w CIN w sali 4.7.

W ramach wykładu Pani Doktor zaprezentuje 3. zagadnienia:

1. statystyka przestępstwa fałszerstwa pieniędzy i skutki związane z tym przestępstwem,

2. zasady emisji i podstawowe rodzaje zabezpieczeń polskich banknotów,

3. fałszerstwo pieniędzy na przykładzie: „Matejko na miarę naszych czasów”, czyli jak fałsz pieniądza wygląda w praktyce.

dr Małgorzata Hrehorowicz jest absolwentką Stacjonarnego Studium Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2000-2005). W latach 2005-2010 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów doktoranckich przygotowała pod kierunkiem prof. dr. hab. Huberta Kołeckiego (Katedra Kryminalistyki) rozprawę doktorską nt. Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa. Rozprawa ta została obroniona w czerwcu 2011 r.

W kwietniu 2013 r. praca doktorska Małgorzaty Hrehorowicz została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie i uznana za „najlepszą pracę doktorską w dziedzinie funkcjonowania biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości”.

W listopadzie 2014 r. monografia dr Małgorzaty Hrehorowicz pt. Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w XV edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii prace monograficzne.

Zainteresowania naukowe Małgorzaty Hrehorowicz skupiają się wokół zagadnień kryminalistycznej problematyki przestępczości gospodarczej.


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera