Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości.

  • 0
Konferencja SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych grafika

Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości.

Category : Konferencje

W imieniu SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych zapraszamy wszystkich interesujących się ubezpieczeniami na ogólnopolską konferencję studencką „Ubezpieczenia – branża wielkich możliwości.

Głównym celem Konferencji jest przybliżenie studentom wiedzy o branży ubezpieczeniowej oraz zachęta do naukowej eksploracji tematyki ubezpieczeniowej.

Naszymi partnerami są: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Konferencja została ponadto objęta patronatem medialnym pism: „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Prawoasekuracyjne”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” oraz „Miesięcznik
Ubezpieczeniowy”. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Tomasz Szapiro.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Konferencji, konieczne jest zadeklarowanie przybycia najpóźniej 4 maja, ale oczywiście na zgłoszenia czekamy już teraz. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Szczególną propozycję kierujemy do studentów zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu w charakterze prelegenta. Zapraszamy do przygotowania 15-minutowego referatu dotyczącego tematyki ubezpieczeniowej i zaprezentowania go podczas Konferencji. Zgłoszenia referatów wraz z abstraktami można przesyłać do 30 marca. Zastrzegamy sobie możliwoś zaproszenia do przedstawienia referatu na Konferencji tylko wybranych osób, ze względu na ograniczenia czasowe – o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia zdecyduje opinia Rady Naukowej. Ponadto przewidujemy konkurs na najlepszy referat. Wybrane prace zostaną opublikowane w „Wiadomościach Ubezpieczeniowych”, wydawanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz w kwartalniku „Prawo asekuracyjne”

Szczegóły na stronie: ubezpieczenia.konferencjasgh.pl

Ramowy program: Konferencja SKN Ubezpieczeń Komunikacyjnych – koła naukowe


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera