Konferencja „Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych”

  • 0

Konferencja „Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych”

Category : Bez kategorii

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego
„Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych”
– skierowana do studentów i doktorantów

Szczecin, dnia 2 grudnia 2014 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Organizator – Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS

Patronat naukowy: prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski, dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska
Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa (wraz z podaniem propozycji tematu artykułu) do dnia 30 października 2014 r.
Opłata za udział w konferencji do dnia 10 listopada 2014 r.
Zgłaszanie artykułów do dnia 10 listopada 2014 r.
Opłata:

Udział w konferencji wraz z publikacją – 250 zł (opłata obejmuje materiały informacyjne, publikację w monografii recenzowanej oraz uroczysty obiad).
Udział w konferencji bez publikacji – 150 zł

Opłatę konferencyjną należy przelać na rachunek bankowy prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
w tytule przelewu należy podać numer subkonta „0018”.
Bloki tematyczne:

I. Bezpieczeństwo i ryzyko działalności bankowej:
1. Bankowość centralna w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej.
2. Usługi w sektorze bankowym.
3. System bankowy w Polsce – aktualne problemy i wyzwania.
4. Jednolity nadzór bankowy w Polsce i państwach strefy euro.
5. Współczesne ujęcie pieniądza – rozwój, znaczenie i rola.

II. Zasady gospodarowania środkami publicznymi:
1. Funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych.
2. Sektor finansów publicznych w państwach Unii Europejskiej.
3. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
4. Państwowy dług publiczny.
5. Planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych.
Sposób zgłoszenia:

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz należy przesłać na adres fiskus@mec.univ.szczecin.pl
Kontakt z organizatorami:

fiskus@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/fiskus/konferencja.htm


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera