Konferencja w Białymstoku

  • 0

Konferencja w Białymstoku

Category : Bez kategorii

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie na temat konferencji w Białymstoku.

,,Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego oraz Studenckie Koło Naukowe Teorii Społecznych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej debacie i konferencji naukowej pt. „Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument zarządzania finansami lokalnymi”

Zagadnienia tematyczne :

1. Instrumenty partycypacji społecznej w obszarze finansów lokalnych (referendum lokalne, konsultacje społeczne, dyskusja publiczna, budżet partycypacyjny)

2. Budżetowanie partycypacyjne a koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego w sektorze publicznym

3. Uwarunkowania prawne budżetowania partycypacyjnego w Polsce. Przesłanki braku obligacji prawnej

4. Budżet partycypacyjny jako instrument nowoczesnego zarządzania finansami miast i jednostek pomocniczych gmin

5. Metodologia i zasady wdrażania budżetu partycypacyjnego jako instrumentu reformowania polityki miejskiej

6. Zalety i wady budżetu partycypacyjnego jako innowacyjnego instrumentu zarządzania finansami lokalnymi

7. Budżetowanie partycypacyjne a przejrzystość procesu zarządzania środkami publicznymi

8. Przykłady zastosowania budżetu partycypacyjnego w Polsce i na świecie.

Prosimy o przesyłanie abstraktów, spośród których najlepsze zostaną zakwalifikowane do udziału w konferencji. Po konferencji przewidziana jest publikacja, w której zamieszczone zostaną wybrane referaty.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem

http://konferencja-naukowa.pl/index.php/bialystok/3646-qbudet-partycypacyjny-jako-innowacyjny-instrument-zarzdzania-finansami-lokalnymiq.html

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

http://weko.uwb.edu.pl/kola-naukowe/2460-studenckie-kolo-naukowe-samorzadu-terytorialnego.html

https://www.facebook.com/SKNST”


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera